Follow

Submissions from 2019

Link

Apocalypse, Christian Jil R. Benitez

Link

Hinggil sa mga Salalayang Pamanahon: Isang Pagbasa sa Sustaining the Archipelago, Christian Jil R. Benitez

Link

Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko, Christian Jil R. Benitez

Link

Panahon and Bagay: Metonymy and the Close Reading of Dictionaries to Understand Filipino Temporality, Christian Jil R. Benitez

Link

The Riddle of the Fowl and the Eagle, Christian Jil R. Benitez

Link

Tungo sa Isang Dalumat ng Panahon: Ilang Panimulang Tala, Christian Jil R. Benitez

Link

The Next Great Tagalog Novel At Iba Pang Kuwento, Allan N. Derain

Link

Bakla, Gary C. Devilles

Link

Seeing and Sensing Manila, Gary C. Devilles

Link

In Tiananmen, Joseph T. Salazar

PDF

Rethinking Filipino Masculinities: The Case of the Cosmopolitan Tambay, Joseph T. Salazar

Link

Locating Digital Humanities: Teaching e-Literature in the Pacific, John Paolo Sarce

Submissions from 2018

Link

Laro Lang, o, Ilang Guhit Pa-Patintero, Christian Jil R. Benitez

Link

Lullaby of Diasporic Time: On Lav Diaz‟s A Lullaby to the Sorrowful Mystery, Christian Jil R. Benitez

Link

Sapagkat Pag-ibig ang Tuod sa Pinakamahabang Bugtong sa Kasaysayan, Christian Jil R. Benitez

PDF

Ágam-ágam sa Pag-asám, Michael M. Coroza

Link

Kung Bakit Lumayo ang Ulap sa Lupa, Allan N. Derain

PDF

Nick Joaquin Now: Texts, Contexts, and Approaches, Gary C. Devilles and Jocelyn Martin

PDF

Nick Joaquin Now: Texts, Contexts, and Approaches, Jocelyn Martin and Gary C. Devilles

Link

Fandom, Fangirling, at Stan Culture, Andrea Anne I. Trinidad

Submissions from 2017

Link

Tungo sa Dalumat ng Bayan: Isang Metonimiya, Christian Jil R. Benitez

Link

Ang Pagtrato sa Pandiwang Ugat ng mga Diksiyonaryo sa Wikang Pambansa (Treatment/s on Verb Root in the Philippine National Language Dictionaries), Jomar I. Empaynado

Link

Isang Kasaysayan ng Liwanag, Mark Benedict F. Lim

Submissions from 2016

Link

Ang Awit Bilang Tula o si Levi Celerio Bilang Makata, Michael M. Coroza

PDF

“Taksil daw ang Tagasalin?” Isang Pag-unawa sa Pagsasalin bilang Disiplina, Michael M. Coroza

Link

The Pornography of Poverty in Serbis and Tribu, Gary C. Devilles

Link

Borador, Mark Benedict F. Lim

Link

Mga Sandali ng Tubig, Mark Benedict F. Lim

Submissions from 2014

Link

Nawawala: Kabanata ng isang Alamat, Mark Benedict F. Lim

Submissions from 2013

Link

"Magandang Bituin", "Digmaan", "Siklo", "Katwiran", "Katotohanan", "Kapayapaan", "Huling Awit", Michael M. Coroza

Link

Thomas in a Minor Key, Michael M. Coroza

Link

Performing Hypermasculinity in Billboard Ads and Malls, Gary C. Devilles

Submissions from 2012

Link

Ang mga Lambing ni Lolo Ding, Michael M. Coroza

Link

City blindness: Visuality and modernity in the works of Iza Caparas, Farley del Rosario and Daniel Aligaen, Gary C. Devilles