Follow

Submissions from 2024

Link

Tongues of Trauma: Narrating through Code-Switching Typhoon Haiyan in Daryll Delgado's Remains, Ian Harvey A. Claros

Submissions from 2023

PDF

Philippine Philippine, or the Tropics in Cixous’s Dreaming True, Christian Jil Benitez and Phrae Chittiphalangsri

Link

In Praise and Defense of Graffiti: A Functional Review of Graffiti Literature, Harvey James G. Castillo

Link

Ilang Mahalagang Tala Tungkol sa Idinaos na Advanced Filipino Abroad Program 2011 sa Pamantasang Ateneo de Manila, Michael M. Coroza

Submissions from 2022

Link

A Tropical Traumaturgy: Rereading the Folk in "May Bagyo Ma't May Rilim", Christian Jil R. Benitez

PDF

Bagay: Articulating a New Materialism from the Philippine Tropics, Christian Jil R. Benitez

Link

“Magaling, Datapoua Hindi Tola”: Ang Tula, Isang Katutubo, at Hinggil sa Kathang Tagpo, Christian Jil R. Benitez

PDF

Vernacular Virtual: Toward a Philippine New Materialist Poetics Authors, Christian Jil R. Benitez

PDF

Tropical Materialisms: Toward Decolonial Poetics, Practices and Possibilities, Christian Jil R. Benitez and Anita Lundberg

Link

Bi-Phasic Dissonance in some Pinoy Boys’ Love Series, Gary C. Devilles

Submissions from 2021

Link

“Laging Ngayon Lamang ang Nililingon”: Hinggil sa Ruta: Mga Bago at Piling Tula ni Benilda S. Santos, Christian Jil R. Benitez

PDF

Marlon Hacla, Melismas, Christian Jil R. Benitez

Link

No Wild Iris, Christian Jil R. Benitez

Link

On the Weariness of Time: El Niño in the Philippines, Christian Jil R. Benitez

PDF

Telepathic Visions: On Alvin Yapan’s An Kubo sa Kawayanan (2015), Christian Jil R. Benitez

Link

All Hail, the Baklang Kanal!: Subversive Frivolity in Two Filipino Influencers, Samuel Cabbuag and Christian Jil R. Benitez

Link

1872-1898: Uri at Kasarian sa Gitna ng Ekonomikong Pagbabago ng mga Huling Dekada ng ika-19 na Siglo sa mga Nobela ni Patricio Mariano, Christoffer Mitch C. Cerda

PDF

Towards a “Filipino” Video Game: Teaching Filipino Culture and Identity for Video Game Development, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Walang Hanggang Patayan: Ang Produksiyon at Distribusyon ng Diskurso ng Drug War ng Pamahalaang Duterte sa Disenyo ng Video Game na Fighting Crime 2, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Aswanglaut, Allan N. Derain

Link

Aswang ni Rizal, Allan N. Derain

PDF

May Tiktik sa Bubong, Allan N. Derain

Link

Pagbitag sa Aswang: Panahon at Pulutong sa Paghahasik sa Gabuhanging Butil, Allan N. Derain

Link

The Last Bakunawa: Self-translation with Notes, Allan N. Derain

Link

Tunog Tagalog: Pagninilay-nilay sa Kultura ng Pakikinig at Politikal na Ekolohiya ng mga Bagay, Gary C. Devilles

Link

Ang Liminalidad, Bisa at Aliw sa Pagtatanghal ng Salubong ng Aglipayanong Kongregasyon sa Paliparan, Santo Niño, Lungsod ng Marikina, Ariel A. Diccion

Link

Walang Himala?: Pagsusuri sa mga Tala ni Pedro Chirino, SJ Tungkol sa mga Himalang Dulot ng Pagbibinyag Noong Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo sa Pilipinas, Glenda C. Oris

Link

Hello, Ever After: #RomanceClass and Online-Only Live Literature in the Philippines in 2020, Claire Parnell, Andrea Anne I. Trinidad, and Jodi McAlister

Link

Live Literature in the Philippines: An Ethnographic Study of #RomanceClass and Reading as Performance, Claire Parnell, Andrea Anne I. Trinidad, and Jodi McAlister

Link

Si Janus Silang at ang Lihim ng Santinakpan, Edgar Calabia Samar

Link

Ang Kasalimuotan ng Pagiging Fangirl: Ilang Alternatibong Pagtanaw sa Mundo ng Kababaihang Paghanga, Andrea Anne I. Trinidad

PDF

Reversal Of Roles: Stars As Fan-Protagonists in Filipino Movies, Andrea Anne I. Trinidad

PDF

Ang Pag-uulit sa Katutubong Panitikan, Alvin B. Yapan

Submissions from 2020

PDF

#DuterteStandardTime: Mga Pamamahalang Pamanahon, Christian Jil R. Benitez

Link

Ekonomiya ng mga Bulaklak: Ang Paghanga sa Bituing Walang Ningning, Christian Jil R. Benitez

PDF

Gina Apostol, Insurrecto: A Novel and Dominic Sy, A Natural History of Empire: Stories, Christian Jil R. Benitez

PDF

Maybe baby is another way to say bye, Christian Jil R. Benitez

PDF

Mebuyan, the Tropical, and What Could be the Erotic: A mythography, Christian Jil R. Benitez

PDF

Salaysay, Saysay, Salukoy: Tungo sa Dalumat ng Alamat, Christian Jil R. Benitez

Link

Sapagkat Dapat Sumapat sa Kalungkutan ang Lalabing-Apat na Taludtod, Christian Jil R. Benitez

Link

Sapagkat Nangungulila Lang Talaga Ako sa Ilang Kaibigan at Bagaman Alam Kong Hindi Nila Ito Mababasa, Narito Pa Rin Ang Ilang Balita, Christian Jil R. Benitez

PDF

The Experiment of the Tropics: Poems by Lawrence Lacambra Ypil, Christian Jil R. Benitez

Link

1872-1892: Ang Katwiran at ang Kababalaghan ng Kaayusang Kolonyal sa Trilohiya ng Nobelang Pangkasaysayan ni Gabriel Beato Francisco, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Sa Kabila ng Pagkatalo: Ang Uring Tagagabay, Katwirang Pangkasaysayan, at ang Diskurso ng Kasarinlan at Kalayaan sa Ang Singsing ng Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Gulay at Pabahay, Allan N. Derain

Link

Framing Kian, Gary C. Devilles

Link

Fighting the Aswang: Seeing state terror and resistance in Alyx Ayn Arumpac’s new documentary on Duterte’s extrajudicial killings, Gary C. Devilles, Nerissa Balce, and Ferdinand Lopez

PDF

Ang Tula, ang Katawan, at ang Dahas sa Panitikan: Isang Pagbasa sa Panitikang Bunga ng Insidente ng Sexual Harassment sa Loob ng INWW, Martina M. Herras

Link

#RomanceClass: Genre World, Intimate Public, Found Family, Jodi McAlister, Claire Parnell, and Andrea Anne I. Trinidad

PDF

Ako Ay May Kiki/I Have A Vagina, Glenda C. Oris

PDF

Ang Bisa ng Pag-uulit sa Biswal na Naratibo, Alvin B. Yapan

PDF

Ang Patolohiya ng Espektakulo sa Panahon ng COVID-19, Alvin B. Yapan

Submissions from 2019

Link

Apocalypse, Christian Jil R. Benitez

Link

Hinggil sa mga Salalayang Pamanahon: Isang Pagbasa sa Sustaining the Archipelago, Christian Jil R. Benitez

Link

Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko, Christian Jil R. Benitez

Link

Panahon and Bagay: Metonymy and the Close Reading of Dictionaries to Understand Filipino Temporality, Christian Jil R. Benitez

Link

The Riddle of the Fowl and the Eagle, Christian Jil R. Benitez

Link

Tungo sa Isang Dalumat ng Panahon: Ilang Panimulang Tala, Christian Jil R. Benitez

Link

1890 - 1896: Ang Diskurso ng Lahi at Rasismo ng Kolonyalismo at ang Suliranin ng Pambansang Pagkakaisa sa Anino ng Kahapon ni Francisco Laksamana, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Redirecting the Flow of Literary Relations of the Philippines with the World, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Ang Apat na Proseso ng Sáling-Awit, Michael M. Coroza

Link

The Next Great Tagalog Novel At Iba Pang Kuwento, Allan N. Derain

Link

Bakla, Gary C. Devilles

Link

Seeing and Sensing Manila, Gary C. Devilles

Link

In Tiananmen, Joseph T. Salazar

PDF

Rethinking Filipino Masculinities: The Case of the Cosmopolitan Tambay, Joseph T. Salazar

Link

Locating Digital Humanities: Teaching e-Literature in the Pacific, John Paolo Sarce

Submissions from 2018

Link

Laro Lang, o, Ilang Guhit Pa-Patintero, Christian Jil R. Benitez

Link

Lullaby of Diasporic Time: On Lav Diaz‟s A Lullaby to the Sorrowful Mystery, Christian Jil R. Benitez

Link

Sapagkat Pag-ibig ang Tuod sa Pinakamahabang Bugtong sa Kasaysayan, Christian Jil R. Benitez

PDF

Isang Muling-Sipat sa Tradisyong Pabigkas sa Filipinas o Kung Sadya nga Kayang Makabagong Anyo ng Balagtasan ang Battle Rap, Michael Coroza

PDF

Ágam-ágam sa Pag-asám, Michael M. Coroza

PDF

Pampanitikang Gawain ang Pagsasalin, Michael M. Coroza

Link

Kung Bakit Lumayo ang Ulap sa Lupa, Allan N. Derain

PDF

Nick Joaquin Now: Texts, Contexts, and Approaches, Gary C. Devilles and Jocelyn Martin

Link

Fandom, Fangirling, at Stan Culture, Andrea Anne I. Trinidad

PDF

Mánang Bidáy: Ang Imahen ng Babae na Pinatitingkad ng Pangunahing Ideya at Bisang Pandamdamin ng Awiting Bayan, Claudette M. Ulit

Submissions from 2017

Link

Tungo sa Dalumat ng Bayan: Isang Metonimiya, Christian Jil R. Benitez

Link

Ang Pagtrato sa Pandiwang Ugat ng mga Diksiyonaryo sa Wikang Pambansa (Treatment/s on Verb Root in the Philippine National Language Dictionaries), Jomar I. Empaynado

Link

Isang Kasaysayan ng Liwanag, Mark Benedict F. Lim

PDF

Ang Mauwak at Lagarian Bilang Lunan ng Alyenasyon sa Nobelang Ginto ang Kayumangging Lupa ni Dominador Mirasol, Claudette M. Ulit

Submissions from 2016

Link

Ang Awit Bilang Tula o si Levi Celerio Bilang Makata, Michael M. Coroza

PDF

“Taksil daw ang Tagasalin?” Isang Pag-unawa sa Pagsasalin bilang Disiplina, Michael M. Coroza

Link

The Pornography of Poverty in Serbis and Tribu, Gary C. Devilles

Link

Borador, Mark Benedict F. Lim

Link

Mga Sandali ng Tubig, Mark Benedict F. Lim

Link

Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino, Joseph T. Salazar

Submissions from 2014

Link

Nawawala: Kabanata ng isang Alamat, Mark Benedict F. Lim

Link

Namamahay, Joseph T. Salazar

Submissions from 2013

Link

"Magandang Bituin", "Digmaan", "Siklo", "Katwiran", "Katotohanan", "Kapayapaan", "Huling Awit", Michael M. Coroza

Link

Thomas in a Minor Key, Michael M. Coroza

Link

Performing Hypermasculinity in Billboard Ads and Malls, Gary C. Devilles

Submissions from 2012

PDF

"Alamat ng isang awit" at iba pang tula, Michael M. Coroza

Link

Ang mga Lambing ni Lolo Ding, Michael M. Coroza

Link

City blindness: Visuality and modernity in the works of Iza Caparas, Farley del Rosario and Daniel Aligaen, Gary C. Devilles

Link

Contemporary Independent Film Producing in the Philippines: The case of Ang Panggagahasa kay Fe, Alvin B. Yapan

Submissions from 2011

PDF

Born a Poet or Born into Poetry?, Michael M. Coroza

Link

Five Poems, Michael M. Coroza

PDF

Kundiman. Anak-dalita. Bayan Ko, Michael M. Coroza

PDF

Pagharap sa Salamin/Facing the Mirror, Michael M. Coroza