Follow

Submissions from 2021

PDF

1872-1892: Ang Katwiran at ang Kababalaghan ng Kaayusang Kolonyal sa Trilohiya ng Nobelang Pangkasaysayan ni Gabriel Beato Francisco, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Hello, Ever After: #RomanceClass and Online-Only Live Literature in the Philippines in 2020, Claire Parnell, Andrea Anne I. Trinidad, and Jodi McAlister

Link

Live Literature in the Philippines: An Ethnographic Study of #RomanceClass and Reading as Performance, Claire Parnell, Andrea Anne I. Trinidad, and Jodi McAlister

PDF

Reversal Of Roles: Stars As Fan-Protagonists in Filipino Movies, Andrea Anne I. Trinidad

Submissions from 2020

PDF

#DuterteStandardTime: Mga Pamamahalang Pamanahon, Christian Jil R. Benitez

PDF

Gina Apostol, Insurrecto: A Novel and Dominic Sy, A Natural History of Empire: Stories, Christian Jil R. Benitez

PDF

Maybe baby is another way to say bye, Christian Jil R. Benitez

PDF

Mebuyan, the Tropical, and What Could be the Erotic: A mythography, Christian Jil R. Benitez

PDF

Salaysay, Saysay, Salukoy: Tungo sa Dalumat ng Alamat, Christian Jil R. Benitez

PDF

The Experiment of the Tropics: Poems by Lawrence Lacambra Ypil, Christian Jil R. Benitez

PDF

Sa Kabila ng Pagkatalo: Ang Uring Tagagabay, Katwirang Pangkasaysayan, at ang Diskurso ng Kasarinlan at Kalayaan sa Ang Singsing ng Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Framing Kian, Gary C. Devilles

Link

Fighting the Aswang: Seeing state terror and resistance in Alyx Ayn Arumpac’s new documentary on Duterte’s extrajudicial killings, Gary C. Devilles, Nerissa Balce, and Ferdinand Lopez

PDF

Ang Tula, ang Katawan, at ang Dahas sa Panitikan: Isang Pagbasa sa Panitikang Bunga ng Insidente ng Sexual Harassment sa Loob ng INWW, Martina M. Herras

Link

#RomanceClass: Genre World, Intimate Public, Found Family, Jodi McAlister, Claire Parnell, and Andrea Anne I. Trinidad

PDF

Ako Ay May Kiki/I Have A Vagina, Glenda C. Oris

PDF

Ang Patolohiya ng Espektakulo sa Panahon ng COVID-19, Alvin B. Yapan

Submissions from 2019

Link

Apocalypse, Christian Jil R. Benitez

Link

Hinggil sa mga Salalayang Pamanahon: Isang Pagbasa sa Sustaining the Archipelago, Christian Jil R. Benitez

Link

Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko, Christian Jil R. Benitez

Link

Panahon and Bagay: Metonymy and the Close Reading of Dictionaries to Understand Filipino Temporality, Christian Jil R. Benitez

Link

The Riddle of the Fowl and the Eagle, Christian Jil R. Benitez

Link

Tungo sa Isang Dalumat ng Panahon: Ilang Panimulang Tala, Christian Jil R. Benitez

PDF

1890 - 1896: Ang Diskurso ng Lahi at Rasismo ng Kolonyalismo at ang Suliranin ng Pambansang Pagkakaisa sa Anino ng Kahapon ni Francisco Laksamana, Christoffer Mitch C. Cerda

Link

Ang Apat na Proseso ng Sáling-Awit, Michael M. Coroza

Link

The Next Great Tagalog Novel At Iba Pang Kuwento, Allan N. Derain

Link

Bakla, Gary C. Devilles

Link

Seeing and Sensing Manila, Gary C. Devilles

Link

In Tiananmen, Joseph T. Salazar

PDF

Rethinking Filipino Masculinities: The Case of the Cosmopolitan Tambay, Joseph T. Salazar

Link

Locating Digital Humanities: Teaching e-Literature in the Pacific, John Paolo Sarce

Submissions from 2018

Link

Laro Lang, o, Ilang Guhit Pa-Patintero, Christian Jil R. Benitez

Link

Lullaby of Diasporic Time: On Lav Diaz‟s A Lullaby to the Sorrowful Mystery, Christian Jil R. Benitez

Link

Sapagkat Pag-ibig ang Tuod sa Pinakamahabang Bugtong sa Kasaysayan, Christian Jil R. Benitez

PDF

Ágam-ágam sa Pag-asám, Michael M. Coroza

Link

Kung Bakit Lumayo ang Ulap sa Lupa, Allan N. Derain

PDF

Nick Joaquin Now: Texts, Contexts, and Approaches, Gary C. Devilles and Jocelyn Martin

PDF

Nick Joaquin Now: Texts, Contexts, and Approaches, Jocelyn Martin and Gary C. Devilles

Link

Fandom, Fangirling, at Stan Culture, Andrea Anne I. Trinidad

PDF

Mánang Bidáy: Ang Imahen ng Babae na Pinatitingkad ng Pangunahing Ideya at Bisang Pandamdamin ng Awiting Bayan, Claudette M. Ulit PhD

Submissions from 2017

Link

Tungo sa Dalumat ng Bayan: Isang Metonimiya, Christian Jil R. Benitez

Link

Ang Pagtrato sa Pandiwang Ugat ng mga Diksiyonaryo sa Wikang Pambansa (Treatment/s on Verb Root in the Philippine National Language Dictionaries), Jomar I. Empaynado

Link

Isang Kasaysayan ng Liwanag, Mark Benedict F. Lim

PDF

Ang Mauwak at Lagarian Bilang Lunan ng Alyenasyon sa Nobelang Ginto ang Kayumangging Lupa ni Dominador Mirasol, Claudette M. Ulit PhD

Submissions from 2016

Link

Ang Awit Bilang Tula o si Levi Celerio Bilang Makata, Michael M. Coroza

PDF

“Taksil daw ang Tagasalin?” Isang Pag-unawa sa Pagsasalin bilang Disiplina, Michael M. Coroza

Link

The Pornography of Poverty in Serbis and Tribu, Gary C. Devilles

Link

Borador, Mark Benedict F. Lim

Link

Mga Sandali ng Tubig, Mark Benedict F. Lim

Link

Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino, Joseph T. Salazar

Submissions from 2014

Link

Nawawala: Kabanata ng isang Alamat, Mark Benedict F. Lim

Link

Namamahay, Joseph T. Salazar

Submissions from 2013

Link

"Magandang Bituin", "Digmaan", "Siklo", "Katwiran", "Katotohanan", "Kapayapaan", "Huling Awit", Michael M. Coroza

Link

Thomas in a Minor Key, Michael M. Coroza

Link

Performing Hypermasculinity in Billboard Ads and Malls, Gary C. Devilles

Submissions from 2012

PDF

"Alamat ng isang awit" at iba pang tula, Michael M. Coroza

Link

Ang mga Lambing ni Lolo Ding, Michael M. Coroza

Link

City blindness: Visuality and modernity in the works of Iza Caparas, Farley del Rosario and Daniel Aligaen, Gary C. Devilles

Link

Contemporary Independent Film Producing in the Philippines: The case of Ang Panggagahasa kay Fe, Alvin B. Yapan PhD

Submissions from 2011

PDF

Born a Poet or Born into Poetry?, Michael M. Coroza

Link

Five Poems, Michael M. Coroza

PDF

Kundiman. Anak-dalita. Bayan Ko, Michael M. Coroza

PDF

Pagharap sa Salamin/Facing the Mirror, Michael M. Coroza

PDF

Sepulturero/Gravedigger. Ang Kanilang mga Pangalan/Their Names, Michael M. Coroza

Link

Confession as a Narrative Mode in Gay Indie Films, Gary C. Devilles

Link

Feudal Desires: Sexualizing Agriculture in the Philippine Film Industry, Alvin B. Yapan PhD

Submissions from 2010

Link

Ang Mga Kahon Ni Kalon, Michael M. Coroza

Submissions from 2009

PDF

Ang mga Piling Awit na Isinaplaka ni Atang de la Rama Noong Dekada 20 Bilang Tekstong Historiko-Kultural: Ilang Panimulang Tala, Michael M. Coroza

PDF

Ang Sining ng Saling-awit: Kasaysayan, Proseso, at Pagpapahalaga, Michael M. Coroza

Link

Imbisibol Man Ang Tatay, Michael M. Coroza

Link

Naging Manlililok si Wigan, Michael M. Coroza and Felice Prudente Sta. Maria

Link

Naging Pintor si Tominaman sa Rogong, Michael M. Coroza and Felice Prudente Sta. Maria

Link

Media and Myth-Making in Contemporary Philippines, Indonesia, and Malaysia, Joseph T. Salazar

Link

Nang Mauso ang Pagpapantasya: Isang Pag-aaral sa Estado ng Kababalaghan sa Telebisyon, Alvin B. Yapan PhD

Submissions from 2006

PDF

Ang Dapat Mabatid ng Sinumang Tutula (O Magtuturo ng Pagsulat ng Tula), Michael M. Coroza

PDF

Cirilo F. Bautista, Bullets and Roses: The Poetry of Amado V. Hernandez, a Bilingual Edition, Michael M. Coroza

PDF

Matang Turista sa Pelikulang Pilipino, Alvin B. Yapan PhD

Submissions from 2005

PDF

Si Maria, sa Paanan ng Krus, Ma. Assunta C. Cuyegkeng