Document Type

Article

Publication Date

2009

Abstract

Nakatuon ang maikling pag-aaral na ito sa kasaysayan, poetika, at praktika ng saling-awit (song translation) sa Filipinas. Itinatanghal dito kung paanong ang gawaing ito ay bahagi ng maunlad at malaganap na tradisyong pabigkas ng Filipinas mulang sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Saligan ng pagtalakay ang tanggap na katotohanan, lalo na sa pabigkas na tradisyon, na ang tula ay awit o awit ang tula. Sa proseso ng saling-awit, mababakas ang malikhain at subersibong pag-iisip ng mga Filipino, na hindi lamang kumokopya kundi nag-aangkop, higit sa lahat, ng banyagang kanta at kultura sa katutubong wika na pinagsasalinan. Sa gayon, ang nalilikhang salin, na dumaan sa proseso ng naturalisasyon, ay nagiging isang bago at orihinal na akda.

Share

COinS