Document Type

Article

Publication Date

2006

Abstract

Sa maikling pagtalakay na ito, pinagtutuunang-pansin ang para sa may-akda ay tatlong pangunahing pangangailangan para sa pagsulat ng tula sa wikang Filipino, na dapat taglayin ng mga mag-aaral sa hayskul man o kolehiyo bago sila patulain. Una, kamalayan sa tradisyon; ikalawa, pagiging bukas sa impluwensiya; at ikatlo, pagpapasok ng inobasyon. Nasa pagtupad sa mga pangangailangang ito, at nasa dinamikong inter-aksiyon ng mga ito, ang ikapagtatagumpay ng isang matulaing proyekto.

Included in

Poetry Commons

Share

COinS