Document Type

Book

Publication Date

2021

Abstract

May pagpapahalaga ang mga katutubo sa paglikha ng maulit na tunog; na lumalampas sa ginagampanang silbi sa pag-aalaala sa pag-awit ng epiko. Lumalampas sa pagiging kasangkapan sa pagsasaulo ang silbi ng katangian ng pag-uulit. Nais ipanukala ng kasalukuyang pag-aaral ang pag-uulit; hindi lamang bilang katangian ng epiko; kung hindi bilang naglalarawan sa isang sistema ng pag-iisip ng mga katutubo. Nais patunayan na hindi lamang nagsisilbing tayutay ang pag-uulit sa pabigkas na panitikan gayong pangunahing batayan din ang pag-uulit kung papaano inuunawa ng katutubo ang kapaligiran niya. Sisikapin ditong ipaliwanag kung paano nakalilikha ng kahulugan ang ganitong pag-uulit; upang gamitin; sa huli; sa isang teoryang pampanitikan nang sumasalalay sa mga taal na pamantayan.

Share

COinS