Ang Babaye sa Lunok kag Iban pa nga mga Sugilanon nga Indi Mapatihan Apang Matuod: Isang Pampanitikang Salin

Date of Award

2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Arts in Literature ( Filipino) major in Teaching Literature

Department

Filipino

First Advisor

Michael M. Coroza, PhD

Abstract

Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon, isa sa mga kasanayan sa pagkatuto na dapat matamo ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ay magkaroon ng pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan sa mga akda mula sa ng iba’t ibang rehiyon. Gayunman, hindi maitatatwa na may kadahupan sa mga salin ng mga akdang ito sa Filipino partikular na sa mga akdang mula sa Kanlurang Visayas. Dahil dito, tila nakakahon ang pagkatuto sa panitikang Hiligaynon sa iilang tekstong nakapaloob sa mga aklat na ginagamit sa sekondarya. Tunguhin ng tesis na ito na maisalin sa Filipino sa kauna-unahang pagkakataon, ang lima sa mga kuwento ni Maria Luisa Defante-Gibraltar mula sa kalipunan ng kaniyang kuwento na Ang Babae sa Lunok at iba pa nga mga Sugilanon nga Indi Mapatihan Apang Matuod. Upang maisagawa nang maayos ang nasabing pagsasalin, kailangang mailatag ang mga panuntunang dapat sundin at suliraning dapat harapin ng isang tagasalin sa pagsasa-Filipino ng mga akdang Hiligaynon. Sa pagsipat din sa kasaysayan at kulturang nakapaloob sa bawat kuwento maging ang tumbasang dapat tukuyin at kasangkapanin sa wikang Hilagaynon at Filipino, inaasahang mas magiging madulas ang pagsasalin. Sa ganitong paraan, inaasahang mas mauunawaan ito ng mga mag-aaral at gayundin ng mga mambabasa na hindi pamilyar sa panitikang Hiligaynon. Mula sa resulta ng pagsasaling ito, tuluyang maitatanghal ang yaman ng wika at kulturang nakapaloob sa nasabing panitikan. Maaaring maging daan din ito upang maisalin sa Filipino at mabasa ng higit na nakararami hindi lamang ang mga akda ni Gibraltar maging ang ilang tekstong rehiyonal na tila ba nakagapos sa kanilang orihinal na wika.

This document is currently not available here.

Share

COinS