Sa Kabila ng Pagkatalo: Ang Uring Tagagabay, Katwirang Pangkasaysayan, at ang Diskurso ng Kasarinlan at Kalayaan sa Ang Singsing ng Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes

Document Type

Article

Publication Date

2020

Abstract

Sa sanaysay na ito; babalikan ang nobelang ito ni de los Reyes at iuugnay sa kaniyang mga naunang panulat; partikular ang kaniyang mga historikal na akda tungkol sa Himagsikan; ang Memoria: Ang Madamdaming Alaala ni Isabelo de los Reyes Hinggil sa Rebulusyong Filipino ng 1896-1897 at ang ikalawang edisyon ng Ang Relihiyon ng Katipunan. Sa dalawang akda na ito makikita ang mga saloobin ni de los Reyes tungkol sa Himagsikan at matatagpuan din ang kaniyang mga pananaw kung paano haharapin ang kolonyalismong Amerikano. Kailangang tingnan ang nobela bilang ambag ni de los Reyes sa diskursong pangkasaysayan at kailangang ilagay sa konteksto ng pagkawagi ng mga Amerikano laban sa hukbo ni Aguinaldo. Paano nga ba maitataguyod ang tinatamasang kalayaan at kasarinlan sa kabila ng pagkatalong ito? Paano maikakatwiran gamit ng kasaysayan ang katwiran ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas? Sa pagbasa sa nobela bilang nobelang pangkasaysayan na ginagamit ang kasaysayan upang ilahad ang katwirang pangkasaysayan para sa kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas; maaaring matagpuan dito ang mga halagahang itinataguyod ni de los Reyes—tulad ng galíng at tapang ng mga bayaning Filipino na lumaban para sa Pilipinas—bilang pundasyon ng isang malayang Pilipinas.

Share

COinS