Document Type

Article

Publication Date

2012

Abstract

Limang tula ito na nalathala sa Likhaan (vol 6, 2012) Journal ng UP Institute of Creative Writing. Nakasentro sa limang tulang ito ang awit bilang salaysay at ekspresyon ng masalimuot na diwa at damdaming nanunuot sa kaibuturan ng pagdanas at pagdalumat.

Included in

Poetry Commons

Share

COinS