Document Type

Article

Publication Date

2005

Abstract

Sa papel na ito, tinatalakay ang tunggaliang nasyonalismo-rehiyonalismo sa pagpaplanong pangwika sa Filipinas. Nililinaw rito na sa harap ng hamon ng globalisasyon, lalong dapat paigtingin ang nasyonalismo laban sa isang pagtuturing sa wika at bansa bilang simpleng instrumento lamang. Inuungkat at sinusuri dito ang ugat ng tunggaliang nasyonalismo-rehiyonalismo sa Filipinas at kung paano nito iniluwal ang isang wikang pambansa na dapat maging kasangkapan sa pambansang talastasan at isang simbolong normatibo ng kulturang Filipino.

Share

COinS