Mga Relasyong Panlipunan at mga Kakayahan ng mga Dalubhasang Migranteng Filipino sa Perth, Western Australia

Document Type

Article

Publication Date

12-15-2021

Abstract

Isa ang Australia sa limang pangunahing bansa na puntahan ng mga transnasyonal na Pilipino. Nagbibigay ang mga programang iniaalok ng bansa para sa mga dalubhasang manggagawa ng mga pagkakataong makapagtrabaho at makapanirahan, na nag-ambag sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga padalang pera, kabilang na ang iba pang pakinabang. Nakatuon ang mga kasalukuyang pag-aaral sa manggagawang transnasyonal na Pilipino sa Australia sa pagsusuri at pagpapaunlad ng migranteng kapital (kultural, ekonomiko, at panlipunan). Bagamat magagamit ang ganitong pagsusuri sa pag-unawa ng kalagayan ng mga manggagawang Filipino, higit na nakatutok ang paglapit gamit ang migranteng kapital sa mga lohikong ekonomiko ng karanasang migrante. Palalawakin ng kasalukuyang sanaysay ang pag-unawa natin sa karanasan ng manggagawang Filipino sa Australia sa pagtingin, sa halip, sa kung paano maaaring masuri ang kanilang migranteng proyekto sa kategorya ng mga kakayahan, ang kasanayan nila para sa mahahalagang gawa at pagtamo ng mga hinahalagang estado ng pag-iral (Sen). Batay sa pakikipanayam sa mga kataong may-hawak ng 457 visa sa Perth, Western Australia, sinusuri ng kasalukuyang pag-aaral ang mga kalagayang tumutulong at humahadlang sa kanilang mga kakayahan sa trabaho at pang-araw-araw na buhay. Isinusulong nito ang argumento tungkol sa papel ng mga ugnayang panlipunan, personal na mga katangian at mga polisiyang pang-visa na umaapekto sa mga kakayahan ng migranteng transnasyonal na Pilipino.

Share

COinS